19.04.16

Werkzaamheden op bouwterrein gerechtsgebouw

Graag informeren wij u over de werkzaamheden welke op korte termijn gaan plaatsvinden op het nieuwe gerechtsgebouw terrein in het Stationskwartier door InBalans.

Welke werkzaamheden worden verricht?

InBalans is nog steeds bezig met de realisatie van de fundering van het gerechtsgebouw. Als onderdeel van de fundering worden naast de palen binnenkort ook balken en vloeren gemaakt, hiervoor gaat InBalans bemalen. Deze bemaling verlaagt plaatselijk de grondwaterstand en zorgt ervoor dat InBalans droog kan werken. De funderingswerkzaamheden vinden plaats tot eind juli.

Omgeving

Wij verwachten dat omwonenden geen hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Uit vooronderzoek is gebleken dat de bemaling naar verwachting geen gevolgen heeft voor de grondwaterstand buiten het bouwterrein. InBalans zal de grondwaterstand zorgvuldig monitoren met de al geplaatste peilbuizen. Ook hebben deze werkzaamheden geen invloed op het verkeer.

Werktijden

De uitvoering van de werkzaamheden vinden overdag plaats.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven verandert niet door de werkzaamheden. De route van en naar de bouwplaats loopt via de Belcrumweg.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit project, neem contact op met de gemeente via www.viabreda.nl, twitter @breda, of bel naar 14076.
  • Contact

  • GGB inBalans DBMO B.V.
    Stationslaan 2 - 4815 GW Breda
    E-mail: info@bredainbalans.nl

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.